Baanreglement

Baanreglement

Door middel van het digitaal afhangbord kan men een baan reserveren.
 
Speeltijd:
Men mag ten hoogste 60 minuten reserveren.
Men dient de tijd die ligt tussen reserveren en de aanvangstijd van het spelen op het park aanwezig te zijn.
Uit sportief oogpunt worden de leden die al gespeeld hebben verzocht in de avonduren voorrang te geven aan de leden die nog niet gespeeld hebben.
 
Wachttijd:
Na het beëindigen van de speeltijd mag men een volgende baan reserveren voor een direct aansluitende speelperiode.
Echter alleen dan, als op die baan niet gespeeld wordt. Training geld als speeltijd.
Is de wachttijd langer dan 1 uur, dan is dubbelspel verplicht.
Men moet spelen op de baan die men gereserveerd heeft.
Bij dubbelspel 4 labels ophangen.
Men mag een label niet verhangen zonder toestemming van deze clubgenoot.
Baan 1 en 2 zijn tijdens het seizoen op bepaalde tijden gereserveerd voor training.
Kijk op het schema van het reserveringsbord naast het afhangbord.
 
Baanverdeling:
Baan 1 en 2 - training (tijdens het seizoen)
Baan 3 en 4 - senioren
Baan 5 - junioren tot 21.00 uur
Op baan 5 hebben junioren tot 21.00 uur voorrang op senioren.
 
Algemeen:
Junioren mogen een seniorbaan reserveren als de aanvangstijd verstreken is, dit geld omgekeerd ook voor senioren.
Indien er geen training is, dan mag baan 1 en 2 gereserveerd worden door de leden, waarbij is bepaald dat junioren tot 19.00 uur mogen reserveren.
Senioren hebben het recht om een junior uit te nodigen op een seniorbaan, dit geldt omgekeerd ook voor junioren.
 
Wij rekenen op uw sportieve medewerking!
 
Het bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 273 515

Paviljoen Tennisclub Volkel

Eeuwsels 10A
5408 AJ Volkel