Les regelement training

Lesreglement Tennisclub Volkel

Alleen leden van Tennisclub Volkel hebben de mogelijkheid om tennisles te volgen, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een speciale actie.

Een lesuur duurt 60 minuten. In deze 60 minuten zit ook een pauze van 10 minuten voor de trainer. Er wordt in groepsverband lesgegeven. De indeling van de lessen geschiedt door de trainer in overleg met Commissie Ledenactivering van Tennisclub Volkel. Aanmelden zowel voor senioren als junioren gebeurt schriftelijk, inclusief een eenmalige machtiging voor automatische incasso. Voor jeugdleden moet de wettelijk vertegenwoordiger toestemming verlenen. Senioren en junioren kunnen zich per serie lessen in het 1e halfjaar en/of het 2e halfjaar inschrijven. Wanneer in een serie lessen een les door slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw of vorst) of door een andere calamiteit uitvalt, haalt de trainer de eerste uitgevallen les in op een aangewezen inhaaldag, komt de tweede uitgevallen les voor rekening van de leerlingen, wordt de derde uitgevallen les door de trainer ingehaald op een aangewezen inhaaldag, komt de vierde uitgevallen les voor rekening van de leerlingen. Alle volgende uitgevallen lessen worden ingehaald, of indien er geen inhaaldagen meer mogelijk zijn, financieel gecompenseerd. Zo zijn in een serie lessen maximaal 2 uitgevallen lessen voor rekening van de leerlingen. Een les waarvan 10 minuten verstreken is geldt als een gegeven training. Bij jeugd en beginnende volwassenen kan de trainer bij slecht weer een theorieles geven. De trainer bepaalt of een les wegens weersomstandigheden wel of niet doorgaat. Wanneer de trainer door ziekte of andere dringende redenen niet kan lesgeven wordt geprobeerd een vervanger te vinden. Indien dit niet lukt worden de leerlingen via een telefoonsysteem of via een e-mail op de hoogte gebracht. Deze uitgevallen les wordt ingehaald op een aangewezen inhaaldag. Op de site van Tennisclub Volkel staat een overzicht van de dagen waarop getraind wordt en op welke dagen er eventueel ingehaald wordt. Wangedrag tijdens de training kan, na waarschuwing, verwijdering van de lessen tot

gevolg hebben zonder dat terugbetaling van betaalde lessen zal plaatsvinden. Dit in overleg met de Commissie Ledenactivering.

Het niet volgen van een les of een aantal lessen:

· Moet je voor aanvang van de training bij de trainer melden.

· Deze lessen kunnen in overleg met de trainer, mits er ruimte is bij een andere, qua speelsterkte vergelijkbare groep, ingehaald worden.

· Je kunt zelf voor een vervanger zorgen die jouw les(sen) overneemt. Dit kan alleen in overleg en met goedkeuring van de trainer. Een vergelijkbare speelsterkte is een van de vereisten. Verrekening van lesgelden dien je zelf met je vervanger te regelen. Zelf blijf je verantwoordelijk voor de betaling van de hele serie lessen, waarvoor je je hebt ingeschreven.

· Bij een blessure van enkele weken kan, in overleg met de trainer en de Commissie Ledenactivering gekeken worden of de gemiste lessen in een volgende lescyclus kunnen worden ingehaald.

· Bij een ernstige blessure, waarbij tennissen niet meer mogelijk is, kan – mits voldoende aan de Commissie Ledenactivering aangetoond – maximaal 50% van het lesgeld van de gemiste lessen door de tennisclub teruggestort worden.

Privéles Privélessen kunnen in de daluren plaatsvinden. Deze mogen alleen door een trainer van de door Tennisclub Volkel aangewezen tennisschool gegeven worden, en mits instemming van de Commissie Ledenactivering. Daluren zijn: maandag t/m vrijdag tot 15:00 uur en gedurende het weekend. Met uitzondering van de competitiedagen en in- of externe toernooien. Algemeen

Na inschrijving wordt het lesgeld door middel van automatische incasso voldaan. Bij uitblijven van betaling staat het Tennisclub Volkel vrij om derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor de les-nemer. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de trainer samen met de Commissie Ledenactivering, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 273 515

Paviljoen Tennisclub Volkel

Eeuwsels 10A
5408 AJ Volkel

KVK-nummer

40215464