VOG Beleid TennisClub Volkel

VOG beleid Tennisclub Volkel  
Tennisclub Volkel volgt het VOG-beleid.

Wat is een VOG?
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag.
Uit deze verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom vragen sportverenigingen een VOG?
Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen.
Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.
Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat een vereniging zien dat de veiligheid van de leden serieus wordt genomen.

Is een VOG genoeg?
Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG aan vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie.
Andere maatregelen die een sportbond of sportvereniging kan nemen, zijn bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon of het opstellen van gedragsregels voor de begeleiders.

Waar zet Tennisclub Volkel op in?
Tennisclub Volkel hanteert de volgende VOG aspecten: - De club vraag een VOG-verklaring van het bestuur en alle geledingen die in direct contact staan met de jeugd van Tennisclub Volkel (en eventuele jeugdige bezoekers van de club).
Denk hierbij aan de jeugdcommissie en de wedstrijdcommissie.
Deze verplichting geldt evenzeer voor de trainers (vaste en invallers) van de tennisschool Joffe v/d Heijden.
- De club stelt een vertrouwenscontactpersoon aan: een centraal aanspreekpunt, die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Onze vertrouwenscontactpersoon voor de Tennisclub Volkel is: Ingrid Scheepers (te bereiken onder [email protected])    
Voor meer informatie klik hier

Hieronder zal Ingrid zich voorstellen:

VertrouwensContactPersoon (VCP)  Binnen onze tennisclub vervul ik sinds de zomer van 2023 de functie van vertrouwenscontactpersoon.
Hierbij wil ik een korte toelichting geven op de functie van vertrouwenscontactpersoon.  
Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Als VCP ben ik nadrukkelijk géén vertrouwenspersoon.
(Een vertrouwenspersoon heeft meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden, want hij/zij heeft een officiële opleiding gevolgd.) Een VCP dient als eerste aanspreekpunt voor eenieder binnen de vereniging die daar behoefte aan heeft, omdat hij/zij zich onheus behandeld, uitgesloten, gepest of seksueel geïntimideerd voelt binnen de vereniging.   

In een dergelijk geval kun je als lid met mij in gesprek te gaan, zodat je in vertrouwelijkheid kunt vertellen wat er speelt.
Ik ga dan kijken of ik je op weg kan helpen bij eventuele vervolgstappen. Let wel: als VCP heb ik een meldingsplicht naar het bestuur.
Dat betekent dat ik het bestuur altijd op de hoogte zal brengen van een melding, maar daarbij kun jij, als melder, wel anoniem blijven als je dat fijner vindt.
De melding naar het bestuur zal ik je altijd ter inzage geven.   

Hopelijk heb ik een functie opgepakt die binnen onze vereniging overbodig zal blijken te zijn, maar weet dat ik er voor je ben als je dat nodig hebt.  

Met hartelijke groet, 

Ingrid Scheepers 
[email protected]      

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 273 515

Paviljoen Tennisclub Volkel

Eeuwsels 10A
5408 AJ Volkel

KVK-nummer

40215464